Näringslivssamverkan

This page in English

Karolinska Institutet har lång erfarenhet av nära samverkan med näringslivet inom många olika områden. Genom dessa samarbeten har vi skapat en god infrastruktur och stöd för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor som uppstår. Tillsammans kan vi leverera nya tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa.