Nyheter från institutionerna

Ny avhandling om att använda vardagsteknik när man blir äldre

20 nov 2017

Hallå där Charlotta Ryd, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 30 november, vad handlar din avhandling om? Min avhandling handlar om hur användning av vardagsteknik är relaterat till det dagliga livets aktiviteter och stöd i vardagen hos äldre personer med eller utan...
ArbetsterapeutprogrammetArbetsterapiDoktorandSamhälleÅldrande

Ung Alzheimerforskare får flera stipendier

20 nov 2017

Nuno Leal, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, tilldelas ett forskarstipendium på 350 000 kronor av Gun och Bertil Stohnes stiftelse för forskning om Alzheimers sjukdom. Han har även fått ett så kallat JSPS Fellowship för forskning i Japan. – Jag är hedrad och tacksam över stipendierna. Det...
AlzheimerDoktorandMetabolismStipendier

KI:s yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändringar av allmänna råd och föreskrifter om försöksdjur (L150)

15 nov 2017

"Karolinska Institutet tackar för möjligheten att yttra sig över Statens Jordbruksverks (JV) förslag till ändrade föreskrifter L150:XX. KI svarar för nära hälften av all offentlig medicinsk forskning i Sverige och en väsentlig del av KI:s forskning sker med hjälp av djurförsök." Läs hela remissvaret
Djurförsök

Konferens om medskapande inom vårdvetenskap

15 nov 2017

Konferensen Advances in Health Care Sciences Research är en möjlighet för nätverkande mellan doktorandstudenter och forskare från Norden och Baltiska regionen. Den 15-16 november samlas cirka 100 deltagare på för konferensen på Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 23. Programmet består av poster...
KonferensVårdvetenskap

Ny avhandling om att utvärdera markörer för diagnos av demensjukdomar

14 nov 2017

Hallå där Konstantinos Chiotis, doktorand vid sektionen för translationell alzheimer neurobiologi. Du ska disputera den 5 december, vad handlar din avhandling om? – Avhandlingen handlar om utvärderingen av nya markörer som kan användas i klinisk verksamhet för tidig och korrekt diagnos av...
AlzheimerBiomarkörDemensDoktorandImaging

Välkommen Suna Kayhan Kucukgöl – ny ekonomihandläggare vid NVS

14 nov 2017

Vad ska du arbeta med vid NVS? Jag ska arbeta som ekonomihandläggare vid NVS. Jag kommer att tillsammans med mina kollegor ansvara för ekonomin samt för budget för alla utbildningsprogrammen. Vad ser du mest fram emot med ditt nya arbete? Att bidra med mina kunskaper och engagemang för att främja...
AdministrationOrganisation

Utmärkelse för vetenskapliga bidrag

14 nov 2017

Vladimir Gogvadze, enheten för toxikologi, har erhållit en utmärkelse för sina vetenskapliga bidrag under 2017. Utmärkelsen delades ut av World Mitochondrial Society vid organsationens åttonde världskongress.

Håll dig uppdaterad med vad som är på gång inom Alzheimerforskning – börja med denna sammanfattning!

14 nov 2017

I slutet av oktober presenterade Knowable Magazines nyhetssajt en sammanfattning av reviewartikeln “Update on Alzheimer's Disease Therapy and Prevention Strategies” för att lyfta fram den senaste forskningen om Alzheimers sjukdom, historiken och utmaningar för såväl forskning som samhälle och den...
AlzheimerDemensGlobal hälsa

Disputation 23 nov 2017: Xingrong Liu

13 nov 2017

På torsdagen den 23 november försvarar Xingrong Liu sin avhandling " Generalized survival models as a tool for medical research ". Hans opponent blir Professor Virginie Rondeau, French National Institute of Health and Medical Research, Bordeaux Population Health. Xingrongs handledare är Mark...
BiostatistikÖverlevnad

Vårens doktorer promoverades den 10 november

13 nov 2017

Den högtidligaste högtiden i akademiska världen - Promotionshögtiden ägde rum i Blå Hallen i Stockholms stadshus den 10 november. Doktorander som har disputerat och tagit doktorsexamen under perioden januari till juni var inbjudna till KIs höstpromotion. Under den perioden så doktorerade 13...
Högtid

Ny avhandling om livskvalitet hos patienter med tyreoideacancer

13 nov 2017

Christel Hedman från gruppen Endokrin kirurgi försvarar sin avhandling ”Quality of life in patients with thyroid cancer” den 24 november 2017. Huvudhandledare är Medicine doktor Catharina Ihre Lundgren. Vad handlar din avhandling om? Den hälsorelaterade livskvaliteten kan vara sänkt vid...
Kirurgi

Gener påverkar vad ögonen tittar på

10 nov 2017

Hur vi utforskar världen med våra ögon kan påverka alltifrån det sociala samspelet till vår förmåga att lära oss nya saker. I en studie som publiceras i Current Biology har forskare vid Karolinska Institutet visat att våra blickars rörelsemönster delvis styrs av våra gener. Vad vi tittar på i en...
GenetikNeuropsykiatriTvillingforskning

Sektionen lyfte evidensbaserade metoder på Fysioterapidagarna 2017

08 nov 2017

Medarbetare vid sektionen för fysioterapi anordnade symposium, en workshop och en utbildningsdag för att sprida evidensbaserade metoder på Fysioterapidagarna 2017. Förutom detta var det flera som deltog med postrar, muntliga presentationer och moderatorskap. Läs mer och se flera bilder från...
Fysioterapi

Näringsdryck kan påverka förloppet vid förstadium till alzheimer

08 nov 2017

Ett europeiskt forskarlag visar i en ny studie att en medicinsk näringsdryck bestående av bland annat essentiella fettsyror och vitaminer kan ha viss effekt på sjukdomsförloppet hos patienter med ett förstadium till Alzheimers sjukdom. Behandling med näringsdrycken gav visserligen inte patienterna...
AlzheimerNutrition

Lars Jakobsson, ny docent på Institutionen för biokemi och biofysik

07 nov 2017

Lars Jakobsson, som forskar kring blod- och lymfkärl, har utsetts som docent vid avdelningen för vaskulärbiologi. Grattis Lars! Vad innebär utnämningen till docent för dig? Eftersom det är min forskningsverksamhet och mitt engagemang i undervisningen som ligger till grund för docenturen så ser jag...

Vetenskapsrådet beviljar nära 25 miljoner i bidrag till MBB-forskare

07 nov 2017

Sex MBB-forskare får sammanlagt nära 25 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet (VR).
AnslagFinansiering

Välkommen Camilla Liljendahl – ny inköpsansvarig vid NVS

06 nov 2017

Vad ska du arbeta med vid NVS? – Jag kommer att arbeta som inköpsansvarig och tillhör den centrala ledningsadministrationen. Jag kommer att arbeta med inköp från KI:s egna ramavtal och de statliga ramavtalen, direktupphandlingar, avtalsuppföljning, träffa leverantörer, informera och ge råd och stöd...
Organisation

Forskningssamarbete med Kina inom fältet matstrupscancer

06 nov 2017

I oktober besökte företrädare för forskargrupperna Övre GI kirurgi och Kirurgisk vårdvetenskap Nanjing Medical University och Universitetssjukhuset i Huai'an i Kina. Detta som ett led i ett fortsatt forskningssamarbete mellan Kina och Sverige finansierat av Vetenskapsrådet och National Natural...
Cancer och onkologiÖvre gastrointestinal forskning

7 miljoner till forskning vid NVS i VR:s utlysning för humaniora och samhällsvetenskap 2017

06 nov 2017

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i utlysningen ”Humaniora och samhällsvetenskap 2017” och i början av november publicerades listan över beviljade anslag. Total tilldelas forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 7 000 000 kronor i projektbidrag. Totalt...
Anslag

Ny avhandling om att utbilda primärvårdspersonal i nutritionsvård i hemmet

06 nov 2017

Hallå där Erika Berggren, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Du ska disputera den 17 november, vad handlar din avhandling om? – Avhandlingen handlar om att utvärdera en intervention om nutritionsvård till patienter med vård i hemmet där en interprofessionell...
AllmänmedicinDoktorandInterventionsforskning

Nära 25 miljoner till forskning vid NVS i VR:s utlysning för medicin och hälsa 2017

06 nov 2017

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i utlysningen ”Medicin och hälsa 2017” och i slutet av oktober publicerades listan över beviljade anslag. Total tilldelas forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 24 750 000 kronor i projektbidrag. Totalt inkom 1 222...
Anslag

Grattis NVS:s nyinstallerade professorer!

05 nov 2017

Pristagare, nya professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer samlades torsdagen den 12 oktober i Aula Medica på Karolinska Institutets (KI) campus i Solna. Många hade med sig familj och vänner för att dela det högtidliga tillfället då nya professorer installerades vid KI. Från...
OrganisationProfessor

NVS satsar på framtidens utbildningsledare

05 nov 2017

Den 10 oktober avslutades kursen Framtidens utbildningsledare, en satsning på att lyfta fram och kompetensutveckla Karolinska Institutets (KI) ledare inom utbildning. Kursdeltagarna hade en posterpresentation i Aula Medica, och KI PRIME-pristagaren Brian Hodges föreläste under avslutningen. Vid...
OrganisationPedagogik

Elisabet Stener-Victorin Professor i Reproduktionsfysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.

02 nov 2017

Elisabet Stener-Victorin anställs som Professor i Reproduktionsfysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, från och med 1 november 2017. Hon är idag forskargruppsledare för reproduktiv endokrinologi och metabolism på samma institution. Hennes forskning...
Professor

Multidisciplinär, tematisk forskning finns redan

02 nov 2017

Multidisciplinär, tematisk forskning finns redan! Det var ett av budskapen som gavs när rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Karin Dahlman-Wright besökte Institutionen för molekylär medicin och kirurgi den 30 oktober. Anna Wedell berättade om hur hon har byggt upp ett samarbete med teknisk,...

Licentiatavhandling 15 nov 2017: Camilla Sjörs

31 okt 2017

Onsdagen den 15 november försvarar Camilla Sjörs sin licentiatavhandling " Näringsintag och utsläpp av växthusgaser från svenska matvanor ur ett epidemiologiskt perspektiv ". Betygsnämnden består av adjungerade professor Liselotte Schäfer Elinder från Institutionen för folkhälsovetenskap vid KI, Dr...
EpidemiologiNutrition

Många gemensamma gener bakom astma, hösnuva och eksem

30 okt 2017

Forskare vid Karolinska Institutet har ingått i ett internationellt forskarlag som kartlagt genetiken bakom astma, hösnuva och eksem. I studien, som publiceras i Nature Genetics , identifierades över hundra gemensamma riskgener som förklarar varför alla dessa tre allergiska tillstånd ofta...
AllergiAstmaGenetikTvillingforskning

Ny forskning visar hur nervceller kan bli insulinresistenta och kopplingen till Alzheimers sjukdom

30 okt 2017

Hallå där Patricia Rodriguez, huvudförfattare till artikeln ”Tau hyperphosphorylation induces oligomeric insulin accumulation and insulin resistance in neurons” som nyligen publicerades i den ansedda tidskriften BRAIN. Vad handlar artikeln om? – I artikeln beskriver vi en nyupptäckt neuropatologisk...
AlzheimerDiabetesNeurobiologiNeurodegenerativa sjukdomarProteiner

IMM-forskare får sju miljoner kronor från AFA Försäkring

30 okt 2017

Tre forskare vid IMM får ta del av drygt sju miljoner kronor i forskningsanslag från AFA Försäkring. Deras forskning ska bidra till att minska arbetsskador. Sara Gunnare, enheten för arbetsmedicin, får 2 878 000 kronor för att kartlägga ögonfransstylisters och nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö...

Cerebral pares, CP, är betydligt vanligare och har högre dödlighet i Uganda än i västvärlden

26 okt 2017

Funktionshindret uppstår dessutom relativt ofta efter den första levnadsmånaden, troligen till följd av malaria. Det visar den hittills största populationsbaserade studien om förekomsten av CP i Afrika, som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Makerere University i Kampala...

WHO och IASP uppdaterar självmordspreventivt stödmaterial till medier

26 okt 2017

Världshälsoorganisationen (WHO) och International Association for Suicide Prevention (IASP) har publicerat en uppdaterad version av sitt självmordspreventiva stödmaterial till medier, originaltitel Preventing suicide: a resource for media professionals - update 2017. Materialet och mer information...

Artikel om biopsimetoder vid bröstcancer utsedd till omslagsartikel för "Cancer Cytopathology"

25 okt 2017

I en studie från Institutionen för Onkologi och Patologi på KI med författarna Roland Sennerstam, Bo Franzén och Gert Auer samt en medförfattare från Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Hans Wiksell har frågeställningen huruvida diagnostisk biopsi är associerad med risk för spridning av...
Bröstcancer

Resultat av tidigare screeningar viktigt för beslut om cellprov efter 60 år

25 okt 2017

Att screenas på nytt i 60-årsåldern minskar risken för cancer i livmoderhalsen för kvinnor som har haft onormala cellprover tidigare. Även de som inte tog cellprover i 50-årsåldern har en minskad risk för livmoderhalscancer om de screenas på äldre dagar, visar forskare vid Karolinska Institutet...
Cancer och onkologiEpidemiologiLivmoderhalscancer

Joanna Kvist ny universitetslektor i fysioterapi

24 okt 2017

Från och med den 15 augusti 2017 är Joanna Kvist universitetslektor i fysioterapi med inriktning rörelsevetenskap, vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. – Efter 23 år på Linköpings Universitet ser jag fram emot nya utmaningar på KI där jag hoppas att...
FysioterapiOrganisation

Eling de Bruin ny professor i fysioterapi

24 okt 2017

Från och med den 1 januari 2018 börjar Eling de Bruin sitt nya arbete som professor i fysioterapi vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professor de Bruin kommer närmast från universitetet ETH Zurich, vid vilket han även kommer att fortsätta ha verksamhet, och bygga...
FysioterapiProfessor

En hälsning från NEO-retreat

24 okt 2017

I början av nästa år flyttar ett antal av KI:s institutioner in i det nya forskningshuset NEO i campus Flemingsberg, bland annat många medarbetare från institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Den 11 och 12 oktober hölls ett gemensamt retreat på Djurönäset för all personal som...
OrganisationTranslationsforskning

Prestigefyllt stipendium för forskning inom biomarkörer och Alzheimers sjukdom

24 okt 2017

Azadeh Karami, forskarstudent vid sektionen för klinisk geriatrik, tilldelas Gun och Bertil Stohnes Stiftelses forskningsstipendium på 350 000 kronor för forskning om biomarkörer och behandlingar vid Alzheimers sjukdom. – Målet med mitt projekt är att använda enzymet kolinacetyltransferas för att...
DoktorandFarmakologiKlinisk forskningNeurobiologiStipendier

David Conradsson och Sara Garcia-Ptacek tilldelas postdoktorstipendier från SSMF 2017

24 okt 2017

18 forskningsstipendier inom medicin delas ut till Karolinska Institutet av Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF, 2017. Sammanlagt får 34 postdoktorer vid sex svenska universitet del av närmare 80 miljoner kronor. Vid institutionen för neurobiolog, vårdvetenskap och samhälle tilldelas...
FysioterapiKlinisk forskningNeurobiologiPostdoktorStipendier

Studie av proteinuttryck i äggstockar hos möss

24 okt 2017

I en nyligen publicerad artikel i Molecular Human Reproduction har forskare vid OnkPat kartlagt proteinuttryck i äggstocksfolliklar hos möss under olika utvecklingsstadier vid odling in vitro. Detta är den första proteinkatalogen från äggstocksfolliklar som någonsin publicerats. - Vårt arbete är...
Cancer och onkologiObstetrikProteomik

Välkomna alla nya medarbetare vid NVS!

24 okt 2017

Vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle är varje medarbetares insats viktig, och vi är därför extra glada över att få presentera de som nyligen har börjat (respektive snart kommer att börja) som medarbetare vid vår institution! Varmt välkomna! Vill du också jobba med oss? NVS...
Organisation

Claudia Lampic invald i AcademiaNet

23 okt 2017

– Jag är glad och stolt over att ha blivit invald i AcademiaNet, som är ett bra initiativ för att göra excellenta kvinnliga forskare mer synliga och tillgängliga för olika uppdrag, säger Claudia Lampic, docent och universitetslektor vid sektionen för omvårdnad. Mycket framstående kvinnliga forskare...
Omvårdnad

Välbesökt symposium med gäster från Singapore

23 okt 2017

Under två intensiva dagar deltog forskare från institutionen för odontologi tillsammans med forskare från Singapore Nanyang Technical University och National Dental Centre i ett gemensamt symposium. I symposiet deltog även representanter från Sveriges regering och Stockholms landsting. Fokus för...

Yoga på schemat när KI:s rektor besökte NVS

19 okt 2017

KI:s rektor Ole Petter Ottersen tillsammans med KI:s ledning besökte NVS på torsdagen den 19 oktober för att få en närmare presentation av institutionens verksamhet och diskutera framtida strategier, utmaningar och lösningar. Programmet bestod av promenad från Novum till Zanderska huset, Alfred...
FysioterapiNeurobiologiOrganisationSamhälleSamverkanTranslationsforskningVårdvetenskap

Li Felländer-Tsai - hedersledamot Svensk Ortopedisk Förening

19 okt 2017

Li Felländer-Tsai, professor i ortopedi vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har den 31 augusti 2017 utsetts till hedersledamot i Svensk Ortopedisk Förening.
Ortopedi

Avhandling om faktorer som är viktiga för skelettmuskelns ämnesomsättning och insulinkänslighet

18 okt 2017

Carolina Nylén vid gruppen Integrativ fysiologi försvarar sin avhandling "Transcriptional, epigenetic and lipidomic responses to metabolic interventions : implications for human obesity" den 27 oktober 2017. Huvudhandledare är Juleen Zierath. Vad handlar din avhandling om? Vid fetma är ofta...
Fysiologi

Screening för prostatacancer nu möjlig – Stockholm3 vinner European Innovators Award

18 okt 2017

Stockholm3, ett nytt och banbrytande test för prostatacancer baserat på forskningen i Henrik Grönbergs grupp på Karolinska Institutet, har vunnit EIT Innovators Award 2017. European Innovators Award ges till produkter eller tjänster som anses ha exceptionellt värde för individer och samhälle i...
Prostatacancer

Svenska Tvillingregistret – en infrastruktur av nationellt intresse - nu med stöd från Vetenskapsrådet

17 okt 2017

Under hösten 2017 beviljades Svenska Tvillingregistret ett femårigt anslag från Vetenskapsrådets utlysning för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse om 4,5 miljon kr per år. Anslaget kommer att användas för att upprätthålla registret, fortsätta att bjuda in 9-åriga tvillingar att ingå i...
Tvillingforskning

Till minnet av Professor Lars E. Gustafsson

17 okt 2017

Lars E. Gustafsson, professor i fysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, har avlidit vid 67 års ålder efter en tids sjukdom. Det är fruktansvärt att Lars inte längre är med oss! Han har varit en oerhört viktig del av institutionen under en sådan lång tid. Lars E Gustafsson...

Jessica Alm får ASBMR:s pris för unga forskare

16 okt 2017

Vi gratulerar Jessica Alm vid gruppen Klinisk genetik som har tilldelats forskningspris för unga forskare från the American Society for Bone and Mineral Research, ASBMR. Jessica Alm , är en av tvår forskare som tilldelas priset och hon belönas för sitt forskningsprojekt som syftar till att...
Genetik

Avhandling om betydelsen av de två splitsningsvarianterna SNAP-25a och SNAP-25b

16 okt 2017

Teresa Daraio vid gruppen Tillväxt och metabolism försvarar sin avhandling " Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion : metabolic consequences and tuning of intracellular Ca(2+) dynamics in beta cells" den 27 oktober 2017. Huvudhandledare är Christina Bark. Vad handlar din avhandling om? I...
Metabolism

Pages