This page in English

Senaste nytt i Macchiarini-ärendet

 

Karolinska Institutet kommenterar UKÄ:s beslut i Macchiarini-ärendet

2017-11-09. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar i dag allvarlig kritik mot Karolinska Institutet i ett tillsynsbeslut ställt till KI:s styrelse, konsistoriet, som gäller frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska Institutet under perioden 2013 till 2016. UKÄ har granskat ett antal frågor som faller inom ämbetets tillsynsansvar.

Angående CEPN:s yttrande om misstänkt oredlighet i forskning

2017-10-30. Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, har nu lämnat sitt yttrande till Karolinska Institutet avseende sex artiklar till vilka Paolo Macchiarini är huvudförfattare. Karolinska Institutet begärde ett yttrande av CEPN i juni 2016 för att utreda misstanke om oredlighet i forskning. Nu ska även författarna få inkomma med yttranden innan rektor vid Karolinska Institutet fattar beslut i ärendet. Någon tidpunkt för när beslutet kan fattas går i dag inte att fastställa.

Utredning om Paolo Macchiarinis djurförsök

2017-10-17. I en extern utredning om Paolo Macchiarinis djurförsök vid djuravdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, framkommer brister i kontrollen runt Macchiarinis grupp och deras sätt att utföra djurexperiment och följa etiska tillstånd. Utredningen beställdes i december 2016 av KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright och Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom.


Förundersökningar läggs ner

2017-10-12 Den 12 oktober beslutade åklagaren att lägga ner förundersökningarna mot Paolo Macchiarini som gällde operationer av luftstrupar och ytterligare operation som utförts på Karolinska Universitetssjukhuset där han tidigare varit anställd kirurg.


Det här har hänt i Macchiarini-ärendet

Tidslinje. Felrekrytering, forskningsfusk och fallerande implantat som aldrig borde opererats in i patienter – det är allvarliga anklagelser som riktats mot Paolo Macchiarini och KI:s agerande kopplat till hans verksamhet. Efter SVT:s dokumentärserie Experimenten resulterade kritiken i en förtroendekris för universitetet, rektors avgång och nya utredningar.

Utredningar och andra åtgärder som följt på Macchiarini-ärendet

Översikt. Uppgifter som framkommit om forskaren och kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet har lett till flera utredningar och andra åtgärder såväl vid Karolinska Institutet som Karolinska Universitetssjukhuset, och vid andra myndigheter. 

Tidigare i ärendet

JO-utredning mot KI läggs ner

JO avslutar ärende. Justitieombudsmannen lägger ner den utredning som startades i höstas då Paolo Macchiarini JO-anmälde Karolinska Institutet. Det meddelade JO den 9 maj 2017.


Nytt beslut: KI-forskare var ej oaktsam

Forskare frias. KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutade den 21 mars 2017 att forskaren Karl-Henrik Grinnemo, tidigare i forskargruppen som leddes av Paolo Macchiarini, inte varit oaktsam i samband med en ansökan till Vetenskapsrådet. 


Artikel om transplanterad matstrupe dras tillbaka

Efter ny granskning. Den 21 mars 2017 drog Nature Communications tillbaka artikeln “Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats” av Sjöqvist S, et al, på grund av osäkerhet kring studiens redlighet.


Kommentar till att patient som fått konstgjord luftstrupe avlidit

Avled på sjukhus i USA. Karolinska Insitutets vikarierarande rektor, Karin Dahlman-Wright, kommenterar med anledning av att den sista av de tre patienter som fått en ny luftstrupe av plast inopererad på Karolinska Universitetssjukhuset av Paolo Macchiarini, har avlidit på ett sjukhus i USA.


KI fäller Paolo Macchiarini och tre medförfattare för oredlighet i forskning

Beslut. Karolinska Institutet har i dag fattat beslut i ett av flera oredlighetsärenden som har koppling till Paolo Macchiarini. I korthet innebär beslutet att huvudförfattaren och tre medförfattare till artikeln anses vara skyldiga till forskningsfusk. För två av författarna, som är mer juniora, finns förmildrande omständigheter.


Urban Lendahl avgår från Nobelförsamlingen

Besked. Urban Lendahl, professor i genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, väljer att avgå som ledamot i Nobelförsamlingen. Skälet är hans agerande i Macchiarini-ärendet.


Kommentar till artiklar i Expressen

Kommentar. Expressen publicerar den 10 december artiklar om Macchiarini-ärendet och vilka konsekvenser detta fått för inblandade personer, såväl på Karolinska Institutet, KI, som på Karolinska Universitetssjukhuset. KI kommenterar här några av uppgifterna.


Åtgärdsplan klar för Karolinska Institutet

Efter Heckschers utredning: Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, gav rektor Karin Dahlman-Wright uppdraget att ta fram en åtgärdsplan, som en följd av den externa utredning av KI:s hantering av Macchiarini-ärendet. Utredningen lämnade rekommendationer som nu ligger till grund för åtgärdsplanen.


Nomineringsgrupp ska föreslå nya styrelseledamöter

Byts ut. Regeringen gav den 15 september en nomineringsgrupp i uppdrag att föreslå ny styrelseordförande och tre nya styrelseledamöter till Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Fram till beslut sitter nuvarande styrelseledamöter kvar.


Karolinska Institutet kommenterar indragna anslag

Kommentar från Karin Dahlman-Wright. Efter att Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, i ett yttrande konstaterat att Paulo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, begär Hjärt-Lungfonden tillbaka anslag som gått till Macchiarinis forskning. Karolinska Institutet har förståelse för beskedet.


Paolo Macchiarini skyldig till fusk enligt extern granskning

Ny bedömning. Ett externt yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, bedömer att Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet i forskning.


Styrelsen ger rektor i uppdrag att ta fram åtgärdsplan

Ska utgå från Heckschers utredning. Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, har gett rektor i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur KI ska komma tillrätta med de allvarliga brister som Heckscher-utredningen pekar på.


Informationsmöte med Sten Heckscher

Utredaren svarar på personalens frågor. Här finns ett referat av den dragning som juristen Sten Heckscher hade för Karolinska Institutet personal den 8 september av rapporten ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet”.


Externa granskningen klar – KI får hård kritik

“Viktigt ta tag i detta“. Sten Heckscher presenterade den 5 september en nästan 200 sidor tjock granskning av Karolinska Institutets hantering av Macchiarini-ärendet. UPPDATERING: En sammanfattning av Heckschers läxa till KI.

Kritik på flera punkter. Kritiken riktar sig bland annat mot hur rekryteringen av Paolo Macchiarini gick till och beslutet att förlänga hans anställning. Utredarna friar inte heller KI från ansvar för de transplantationer med syntetiska luftstrupar som genomfördes vid Karolinska Universitetssjukhuset.

KI kommenterar. “Detta är ett fall där en lång kedja av felaktiga beslut eller avsaknad av beslut gjorde att en gästprofessor kunde bryta mot de regler och etiska principer som gäller för verksamhet inom KI,“ säger vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright i en kommentar.


Lägre förtroende för KI efter årets händelser

2016-09-04. Karolinska Institutet backar i en anseendeundersökning som TNS Sifo genomfört: från 85 till 59 på en skala där 100 är utomordentligt anseende och 0 är svagt anseende. Orsaken är Macchiarini-ärendet.


Lars Leijonborg avgår som styrelseordförande för KI

2016-09-02. Lars Leijonborg meddelar ministern för högre utbildning och forskning att han vill sluta som ordförande i styrelsen för Karolinska Institutet före mandatperiodens utgång. ”Jag bedömer att det är bäst att ett skifte på ordförandeposten sker redan i höst”, säger han i ett skriftligt uttalande.


Extern utredning som gäller Karolinska Universitetssjukhuset

31 augusti 2016. Professor emeritus Kjell Asplund presenterade den 31 augusti en extern utredning av Paolo Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska Universitetssjukhuset under åren 2011–2013. Utredningen riktar skarp kritik mot sjukhuset, men även mot Karolinska Institutet.

Kommentar. ”Vi beklagar djupt att patienter fått utstå onödigt lidande och vi ber dem och deras anhöriga om ursäkt. Vi ska göra allt vi kan för att förhindra att detta händer igen”, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet.

Karolinska Universitetssjukhusets pressmeddelande och utredning finns på SLL:s webbplats.


Fler anmälningar av misstänkt forskningsfusk

2016-08-11. Prorektor Henrik Grönberg intervjuas i SvD om att antalet anmälningar som gäller misstanke om oredlighet i forskning har ökat på KI. Under 2016 är dessa ärenden många fler jämfört med tidigare år. 


Karin Dahlman-Wright om fallet i Almedalen

2016-07-06. ”Den allvarligaste följden är den mänskliga biten, alla offer. Det är ett stort jobb att återställa förtroendet, ett arbete som vi nu påbörjat”. Det sa Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright, när hon under Almedalsveckan deltog i Läkartidningens paneldiskussion kring temat ”Efter Macchiarini – hur går vi vidare?”

Läs även artikel i Läkartidningen


Etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

2016-06-15. Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet föreslår i en ny utredning riktlinjer för vad som ska krävas för att obeprövade behandlingsmetoder ska kunna användas på allvarligt sjuka patienter. Tillsammans med en ny nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder ska ett antal riktlinjer skapa en transparent situation som kan bidra till att allmänhetens tillit till hälso- och sjukvården bibehålls och förstärks.

Läs mer på kva.se


SvD uppmärksammar ny anmälan

2016-05-18. De fyra läkarna som anmälde Macchiarini 2014 har återigen skickat in en anmälan om misstänkt oredlighet i forskning. Anmälan gäller datortomografiska bilder på en patients konstgjorda luftstrupe i en studie, och huruvida dessa har daterats korrekt.


Kommentar till aktuell media i uppmärksammat oredlighetsärende

2016-05-04. Onsdagen den 4 maj intervjuas förre KI-forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini i Läkartidningen och i SVT Nyheter. I intervjun i Läkartidningen uttrycker Paolo Macchiarini bland annat att KI:s beslut att avskeda honom är grundlöst och att KI agerat efter hårt tryck från media. KI kommenterar: ”Vi delar inte denna uppfattning”.


Karolinska Institutet utreder nytt ärende med forskaren Paolo Macchiarini

2016-04-22. Karolinska Institutet utreder ytterligare ett fall av misstänkt oredlighet i forskning där Paolo Macchiarini är delaktig. Fallet gäller en vetenskaplig artikel där forskaren Paolo Macchiarini är en av författarna och ärendet upptäcktes vid en inventering som universitetet genomför för att upptäcka oredlighet i forskning.


Regeringsbeslut om ny styrelse för KI

2016-04-21. Regeringen har i dag fattat beslut om de ledamöter av KI:s styrelse, konsistoriet, som utses av regeringen. Beslutet följer det förslag som tidigare lämnats av den nomineringsgrupp som består av landshövding Christ Heister, tidigare universitetskansler Lars Haikola och en studentrepresentant.


Förslag till ny styrelse för KI

2016-04-01. Regeringen har nu fått förslag på de ledamöter av KI:s styrelse, konsistoriet, som utses av regeringen. Förslaget lämnades av nomineringsgruppen som består av landshövding Christ Heister, tidigare universitetskansler Lars Haikola och en studentrepresentant.


Karolinska Institutet avskedar Macchiarini

2016-03-23. Personalansvarsnämnden vid KI har i dag beslutat att avskeda Paolo Macchiarini från sin anställning som forskare vid KI. Han kommer omgående att få besked om att hans anställning upphör.


Kritik och replik på DN:s ledarsida

2016-03-08. Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright svarar i DN på den kritik som ledarskribenten Hanne Kjöller riktat mot KI.

Hanne Kjöller: KI fortsätter på förnekelsens väg

Karin Dahlman-Wright: ”Jag bör inte uttala mig i frågor som utreds”


Etikrådets uppdrag ses över

2016-03-05. Det finns ett behov av att tydliggöra och revitalisera arbetet med de forskningsetiska frågorna vid KI efter den senaste tidens händelser.

Läs även vikarierande rektor Karin Dahlman-Wrights blogginlägg


Regeringen: Behov av förnyelse i Karolinska Institutets styrelse

2016-03-03. Regeringen har torsdagen den 3 mars fattat beslut om att ge en nomineringsgrupp uppdraget att komma med förslag som innebär delvis nya ledamöter i Karolinska Institutets styrelse (konsistoriet).


Professorskollegiet: ”Vi bör ha en atmosfär som präglas av etik”

2016-02-28. Måndag den 22 februari möttes KI:s professorskollegium för första gången på länge för att diskutera hur kollegiet kan bidra till att återställa universitetets förtroende. Intervju med professor Nancy Pedersen, en av mötesarrangörerna. 


Rektorsråd lämnar uppdrag

2016-02-26. Professor Jan Carlstedt-Duke begärde på måndagen den 22 februari, att få lämna sitt uppdrag som rektorsråd. Han har även bett att få lämna sitt uppdrag som ordförande i programnämnden för läkarprogrammet under den tid som utredningen i Paolo Macchiarini-ärendet pågår eftersom han omfattas av utredningen. 

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright kommenterar rektorsrådets beslut i sin blogg


KI överväger att avskeda Macchiarini

2016-02-23. Paolo Macchiarini, som har en anställning som forskare vid Karolinska Institutet till och med den 30 november 2016, blev under måndagen den 22 februari underrättad av KI om att KI överväger att avskeda honom.


Dekanus för forskning lämnar sitt uppdrag

2016-02-23. Dekanus för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren, begärde under måndagen den 22 februari entledigande från sitt uppdrag efter den senaste tidens uppståndelse kring Macchiarini-ärendet. Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright kommenterar detta på internwebben.


Karin Dahlman-Wright blir vikarierande rektor

2016-02-18. Regeringen har den 18 februari beslutat att anställa Karin Dahlman-Wright som vikarierande rektor för Karolinska Institutet. Karin Dahlman-Wright utnämndes till prorektor den 1 januari 2016 och är professor i molekylär endokrinologi sedan 2009.

Pressmeddelande från regeringskansliet

Läs mer om Karin Dahlman-Wright

Konsistoriebeslut om rekrytering av ny rektor

2016-02-17. Vid sitt sammanträde den 17 februari beslutade konsistoriet (KI:s styrelse) att begära hos regeringen att Karin Dahlman-Wright förordnas som vikarierande rektor för Karolinska Institutet efter Anders Hamsten. Konsistoriet beslutade också att starta en process för rekrytering av en ny ordinarie rektor.


Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten avgår

2016-02-13. Karolinska Institutets rektor, professor Anders Hamsten, ställer sin plats till förfogande. Detta besked ger han i en debattartikel i Dagens Nyheter. Samtidigt kommer den oredlighetsutredning som Karolinska Institutet genomfört mot forskaren Paolo Macchiarini att öppnas på nytt.

DN Debatt 13 februari 2016: ”Jag ställer min plats som rektor för KI till förfogande”

2016-02-15. Prorektor Karin Dahlman-Wright går in som ställföreträdande rektor vid Karolinska Institutet från och med nu. I ett meddelande från konsistoriets ordförande framkommer att tillsättningen ska följas av regeringsbeslut, och ska gälla till dess att ny rektor rekryterats. En tillförordnad prorektor kommer att utses av konsistoriet. 

2016-02-16. Avgående rektorn Anders Hamsten, forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren samt professorerna vid KI, Urban Lendahl och Katarina Le Blanc avstår på egen begäran från att medverka i Nobelförsamlingens arbete under tiden som utredningen i Macchiarini-ärendet pågår, eftersom de kommer att omfattas av utredningen.

2016-02-16. I samband med att Anders Hamsten ställde sin plats som rektor till förfogande gav han besked om att oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini ska tas upp igen. I den utredningen kommer Karolinska Institutet att inhämta yttrande från Centrala etikprövningsnämnden (CEPN).


Kritikstorm efter dokumentär om Paolo Macchiarini

Friande beslut i oredlighetsärenden som rör KI-forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini, och SVT-dokumentären Experimenten, har lett till att enorm kritik riktas mot Karolinska Institutet. Vid ett extrainsatt möte den 4 februari beslutade Karolinska Institutets högsta styrelse, konsistoriet, om en extern granskning av Macchiarini-ärendet.

Konsistoriet tillsätter extern granskning

2016-02-04. Den externa granskningen ska omfatta vad som förevarit inom Karolinska Institutet sedan kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor år 2010 fram till i dag.

Granskare utsedda i Macchiarini-ärendet

2016-02-09. Granskare blir den tidigare ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, juristen Sten Heckscher, tillsammans med författaren Ingrid Carlberg och professorn i biokemi vid Helsingfors universitet, Carl Gahmberg.

Så kommenterar Sten Heckscher utredningen

2016-02-12. KI har varit noga med att det är den externa utredaren som bestämmer hur utredningen går tillväga. Hur upplägget blir och vilka frågor som ska besvaras kommer utredningsgruppen att besluta.

Fortsatt förtroende från styrelsen

2016-02-04. Konsistoriet meddelade även den 4 februari att rektor Anders Hamsten får fortsatt förtroende och bör kvarstå som rektor under den tid som den externa granskningen pågår.


Beslut om Paolo Macchiarinis anställning

2016-02-04. Paolo Macchiarinis tidsbegränsade anställning vid Karolinska Institutet som sträcker sig fram till den 30 november 2016 kommer inte att förlängas. Tiden fram till dess ska användas till att avveckla hans forskning och forskargrupp vid Karolinska Institutet, meddelades den 4 februari efter beslut av rektor Anders Hamsten.

KI fann felaktigheter i CV

2016-01-28. Paolo Macchiarini lämnade felaktiga uppgifter i det CV som låg till grund för hans anställning som gästforskare vid KI. Det slår Karolinska Institutet fast i den granskning som genomförts efter att det framkommit uppgifter i den amerikanska tidskriften Vanity Fair om att Macchiarinis CV inte stämmer.

Kommentar till medieuppgifter i Vanity Fair

2016-01-08. Efter en artikel i tidskriften Vanity Fair den 5 januari kommenterade Karolinska Institutet sitt beslut att genomföra en granskning med att den skulle ”bedrivas skyndsamt”.


Kommentar till SVT:s dokumentär ”Experimenten”

2016-01-28. I ”Experimenten” granskade Sveriges Television gästforskaren vid Karolinska Institutet, Paolo Macchiarini. I Karolinska Institutets kommentar efter de tre programmen hänvisar rektor Anders Hamsten till att programmen visat på uppgifter som är nya för Karolinska Institutets ledning och att det kan bli aktuellt att återuppta utredningen om misstänkt oredlighet i forskning som riktats mot Paolo Macchiarini.

Klargörande kring ansvarsförhållanden i samband med operationer med artificiell luftstrupe i Sverige och Ryssland

2016-01-29. Karolinska Institutet publicerar efter SVT-programmen ett klargörande om ansvarsförhållanden som rör den granskade Paolo Macchiarinis förehavanden.

Kommentar till SVT:s granskning av Paolo Macchiarini

2016-01-22. Den 20 januari sändes andra delen av tre i dokumentärserien ”Experimenten”. I programmet framkommer bland annat uppgifter om omständigheter kring operationer i Ryssland som Karolinska Institutet tar avstånd ifrån i en kommentar två dagar senare.


Gästprofessor vid Karolinska Institutet frias från misstanke om forskningsfusk

2015-08-28. Den 28 augusti 2015 beslutar Karolinska Institutet att fria gästprofessorn och kirurgen Paolo Macchiarini från misstankar om oredlighet i forskning. Anmälningarna mot Paolo Macchiarini gjordes året innan, i juni, augusti och september 2014, av fyra läkare anställda på Karolinska Universitetssjukhuset.

Rektor Anders Hamsten kommenterar utredning av misstankar om oredlighet i forskning

2015-08-28. Efter beslutet att fria Paolo Macchiarini från misstankar om oredlighet i forskning, kommenterar rektor Anders Hamsten bland annat att de huvudfrågor som uppmärksammats och kritiserats av såväl anmälarna som Bengt Gerdin, vilka har utgjort grunden för misstanken om oredlighet i forskning, på ett tillfredsställande sätt har kunnat bemötas av Paolo Macchiarini och hans medförfattare.

Information om anmälningar och utredningar gällande tidigare utförda luftstrupsoperationer

2015-08-28. Under den period som utredningen om misstankar om oredlighet i forskning fortfarande pågår, informerar Karolinska Institutet om att det görs flera utredningar med hänseende till anmälningarna kring Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer. En del handlar om misstankar om oredlighet i forskning, som åligger rektorn vid Karolinska Institutet att utreda efter anmälan, andra delar är kopplade till operationerna som skett på Karolinska Universitetssjukhuset, som utreds av bland andra IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Information angående utredning av misstänkt oredlighet i forskning

2015-06-26. Den 26 juni 2015 informerar Karolinska Institutet om att cirka 1000 sidor inkommit, totalt 31 yttranden, som tillsammans med den externa utredaren Bengt Gerdins utlåtande, ska utgöra en del av slutberedningen i ärendet om misstänkt oredlighet i forskning som rör Paolo Macchiarini.

Yttrande i oredlighetsärende inlämnat till Karolinska Institutet

2015-05-18. Den 18 maj 2015 rapporterar Karolinska Institutet att den externa granskaren, professor emeritus vid Uppsala universitet Bengt Gerdin, som haft i uppdrag att granska och lämna slutsatser i ärendet som rör misstänkt oredlighet i forskning, har lämnat sin rapport. De berörda ska nu få möjlighet att yttra sig.

Kommentar till Vetenskapsrådets beslut att stoppa utbetalning till misstänkt forskare

2015-06-22. Innan Karolinska Institutets utredning av anmälan om misstänkt oredlighet ännu är slutförd stoppar Vetenskapsrådet utbetalningarna till forskningscentret ACTREM (Centrum för Regenerativ Medicin) vid Karolinska Institutet, vilket kommenteras av Karolinska Institutet.


Friande beslut i oredlighetsärende

2015-04-14. I april fattar Karolinska Institutets rektor beslut i ett annat ärende som gäller anmälan om misstänkt oredlighet i forskning som riktats mot Paolo Macchiarini. Rektor konstaterar att Paolo Macchiarini inte är skyldig.

Dokument

2016-12-20. Beslut i oredlighetsärende_Nature Communications 2014. 

2016-10-28. Åtgärdsplan med anledning av de granskningar som gjorts av KI.

2016-09-05. Heckschers utredning, i sin helhet: Karolinska Institutet och Macchiariniarendet_En extern granskning september 2016.
Beställ tryckt format här.

2016-09-05. Heckschers utredning, sammanfattning: Karolinska Institutet and the Macchiarini case_Summary in English and Swedish.
Beställ tryckt format här.

2016-09-05. Rapport: Internrevisionens institutionsgranskning CLINTEC 2016.

2016-02-04. Protokoll från konsistoriets sammanträde med beslut om en extern granskning i Macchiarini-ärendet (§ 4).

2016-01-28. Rapport: Undersökning av uppgifter i CV.

2015-08-28. Beslut 1 i ärende om misstanke om oredlighet i forskning.

2015-08-28. Beslut 2 i ärende om misstanke om oredlighet i forskning.

2015-05-13. Särskilt yttrande: Externa granskaren Bengt Gerdins särskilda yttrande.

 

Presskonferens 5 september: Avgående styrelseordförande Lars Leijonborg och vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright kommenterar Heckschers utredning.

 

Presskonferens 5 september: Sten Heckscher presenterar den externa granskningen av Macchiarini-ärendet.