KI-kalendern

Här hittar du föreläsningar, seminarier, symposier, konferenser, disputationer med mera som arrangeras av Karolinska Institutet.

To the English KI Calendar

E.g., 2018-01-19
E.g., 2018-01-19

19 feb 2018

09:00 till 16:00

Introduktionsdag för nyanställda vid KI

Wangari, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Hjärtligt välkommen till en heldag och innehåller presentation av Karolinska Institutet, institutionsarbete, utbildning och forskning samt KI som attraktiv och hälsosam arbetsplats. Mer information och anmälan Hjärtligt välkommen!
Annan

20 feb 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Charles, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning/chefens roll och ansvar, kartläggning av...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
09:30 till 11:00

Workshop: KI Play - KI:s mediabank

Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Personal och studenter på KI har tillgång till ett eget mediebibliotek i tjänsten KI Play där du kan ladda upp inspelningar och bilder. Genom insticksprogrammet Capturespace kan du även spela in direkt via KI Play och göra enklare redigeringar. Inspelat material distribueras via länk som skapas i...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
10:00 till 12:30

Våga fråga: om psykisk ohälsa

MB 416, Södertörns Högskola
Annan
10-11.00, Pillerpodden, Siri Strand och Emma Westas Rödin 11.20-12.20, Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri Det bjuds på fika! Välkommen! Arrangörer: Studentavdelningen, Södertörns högskola och Universitetskyrkan
Föreläsningar och seminarier
11:00

Öppna seminarier vid NVS: Incidence, prevalence and recurrence of stroke in an ageing population

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
Karin Modig , Associate Professor, Institute of Environmental Medicine, KI Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690 68 76 Enhet: ARC (...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
13:00

Cell and Tumour Biology Seminar: Title to be announced

MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus Solna
Campus Solna
Speaker: Alessandro Bonetti Speaker Address: Department of Medical Biochemistry and Biophysics (MBB), Karolinska Institutet Host: Claudia Kutter
Föreläsningar och seminarier

21 feb 2018

09:30 till 12:30

Workshop: Writing an Introduction

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
This workshop will focus on the function and structure of the introduction, on how to synthesise sources, prepare the reader for the aim, and create cohesion throughout the text. We will discuss and analyse sample introductions, and you will have the opportunity to work on your own text. The...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
14:30

Open Scientific Seminar Series: Pathology of disrupted cerebral blood flow homeostasis: opportunity for novel pharmaceutical clinical intervention

Sjöqvist Library C1:68
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
OPEN SCIENTIFIC SEMINAR SERIES - Division of Clinical Pharmacology, Department of Laboratory Medicine "Pathology of disrupted cerebral blood flow homeostasis: opportunity for novel pharmaceutical clinical intervention" Senior professor MD Lars Edvinsson Experimental Vascular Research, Div. of...
Föreläsningar och seminarier
15:30

Antagning av nya doktorander

Konferensrum Erling Persson, L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Antagningsseminarier

22 feb 2018

09:00 till 11:00

Workshop: Lägg till undertexter i din undervisningsfilmer

Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Undertexter, så kallade Closed Captions, ger en skriftlig version av det talade innehållet i filmen. Detta ökar tillgängligheten av undervisningsfilmer för exempelvis studenter med nedsatt hörsel. Denna workshop visar dig två sätt att publicera undertexter. Det ena är att göra en så kallad ”...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
09:00

Disputation: Karin Lodin

H3, Alfred Nobels allé 23, Huddinge
Campus Flemingsberg
Titel: Inflammation and subjective health: the role of sickness behaviour Opponent Dr. Alf Tunsäter, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lungmedicin och allergologi Betygsnämnd Dr. Caroline Nilsson , Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning,...
Disputationer
Sektionen för allmänmedicin och primärvård
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Jan Zedenius

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Jan Zedenius The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 15:00

Forskning på spåret

Sal 402, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
Är du nyfiken på pågående forskning på KI, sektionen för arbetsterapi? Kom och diskutera med oss! Eftermiddagen arrangeras av doktoranderna på sektionen och kommer att innehålla korta presentationer av pågående forskningsprojekt med efterföljande diskussioner. Uppdatera dig kring pågående forskning...
Konferenser och symposier
Sektionen för Arbetsterapi
13:00 till 16:00

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
2 Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar. Workshoppen riktar sig till...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
15:00 till 16:00

Epi-student seminar

Rum 221, Retzius väg 13 a
Campus Solna
Stina Lilje: Study protocol for a randomized controlled trial evalutating differences in pain and physical function after specialized manual therapy vs. standard care for pregnancy related pelvic girdle pain. Michele Santacaterina: Optimal weighting for causal inference Aim To allow all PhD...
Föreläsningar och seminarier
16:00

CfA seminar: Is treatment with asthma drugs doping? Conclusions from a report on Norwegian skiing and an update on doping and asthma treatment.

Lecture Hall Hillarp, Retzius väg 8
Campus Solna
Speaker: Prof. Kjell Larsson, Institute of Environmental Medicine. Coffee and tea served 15:30. The use of asthma medications, in particular beta agonists, among Norwegian top skiers has been in the news frequently the past year. The discussion has been around the possible doping effects of these...
Föreläsningar och seminarier
Centrum för allergiforskning

23 feb 2018

08:30

Biomedicum Young Researchers Symposium

Aula Medica
Campus Solna
The aim of the symposium is to enhance collaborations between researchers within Biomedicum and to create an interactive platform integrating different approaches from all five departments. It also provides an opportunity for young researchers to present their research and get direct input, form...
Konferenser och symposier
09:00

Disputation Johanna Holm

Hillarpsalen, Retzius väg 8
Campus Solna
Titel : Aggresive Breast Cancer: Epidemiological studies addressing disease heterogeneity Opponent : Professor Lucile Adams-Campbell, Georgetown University Betygskommitté : Professor Jesper Lagergren, KI, Professor Cecilia Magnusson, KI, Docent Johan Ahlgren, Örebro universitet Handledare : Kamila...
Disputationer
13:00

Disputation Johanna Levallius

sal Rockefeller, Nobels väg 11
Campus Solna
Titel: Personality & Eating Disorder Huvudhandledare: Professor Claes Norring, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet Bihandledare: docent David Clinton, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet Professor Brent W Roberts, Department of Psychology...
Disputationer
13:00

Halvtidskontroll. Ninos Oussi

Tiseliusbiblioteket, K66, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för kirurgi, Karolinska Institutet HALVTIDSKONTROLL / HALF TIME SEMINAR Ninos Oussi "Is it all about the money? The effects of low and high cost simulator training scenarios in surgical training” Fredag 23 februari 2018, kl 13:00...
Halvtidskontroller
14:00 till 15:00

Plenary talk Professor Emeritus Olli S Miettinen “On Excellence of Epidemiologic Academia”

Wallenbergsalen, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Campus Solna
Campus Solna
Abstract Exemplary excellence is expected of the epidemiologic segment of this august Institute. To measure up to this expectation, the academics within this segment of the KI need a tenable conception of what in principle constitutes excellence of epidemiologic academia. This need is now made...
Föreläsningar och seminarier
14:00

Disputation Sigrid Salomonsson

Gustavsbergs vårdcentral, Hörsalen, Odelbergs väg 19, Gustavsberg
Annan
Titel: CBT in primary care - Effects on symptoms and sick leave, implementation of stepped care and predictors of outcome Huvudhandledare: Docent Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet Bihandledare: Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk...
Disputationer
15:30 till 17:30

Mindfulness After Work

Lugna Rummet, Berzelius v 3, Solna
Campus Solna
Välkommen till ett mini retreat för kropp och sinne! Låt axlarna mjukas upp, ryggen sträckas ut, hela kroppen stärkas och smörjas. Låt sinnet få bada i medveten närvaro och vänlig omsorg! Boka plats (bokningsbar 2 veckor i förväg) Instruktör: Gunilla Lönnberg Kommande AW: 23/2, 16/3, 27/4, 18/5.
Annan

26 feb 2018

14:00

Seminarium Nils Lynöe

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

27 feb 2018

13:00 till 16:00

Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Workshoppen riktar sig till doktorander och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

01 mar 2018

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Helle Kieler

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Helle Kieler The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00

Antagningsseminarium Forskarutbildningen KI SÖS

sal Högalid (hiss P, plan 0)
Södersjukhuset
Sista ansökningsdag torsdag 18 januari.
Antagningsseminarier

06 mar 2018

13:00 till 16:00

Workshop: Att designa för lärande - blended och flipped learning i praktiken

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Denna workshop ger dig möjlighet att reflektera och diskutera framgångsfaktorerna med blended learning i din undervisning. Blended learning - eller "blandat lärande" som det kallas på svenska - avser just en blandning av olika lärmiljöer. Oftast menar man att mellan 30-80% av undervisningen sker...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

07 mar 2018

09:00 till 12:00

Kurs i webbkommunikation, mars 2018

Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet. Kursen består av dessa delar: Målgrupper - vilka är de och vad vill de? Skriva för webben - från rubrik till punktlista Strukturera ditt innehåll -...
Annan
09:00 till 17:00

Utbildning i Formella/operativa chefs- och ledarskapet, 2018 omg. 1

Sal 221, Retzius väg 13 a -b
Campus Solna
Ledarskapsutbildning för dig som har delegerat personal- och ekonomiansvar. Ytterligare information och anmälan Välkommen!
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
09:00 till 17:00

CHaSE (Careers in Health and Science Exposition)

Nobels väg 6
Campus Solna
CHaSE (Careers in Health and Science Exposition) is a career fair exposition at Karolinska Institute for those seeking exciting job opportunities. A unique and interactive career fair at Karolinska Institute, where the life science companies and YOU, the future of the life science sector, can...
Konferenser och symposier
11:00

Halvtidskontroll: Marie Tyrrell

Oscarssalen, Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91
Annan
Titel: Från att söka vård för minnessvikt till att leva med neuropsykiatriska symtom vid demens i eget boende – erfarenheter av äldre personer och deras närstående Huvudhandledare Docent Pernilla Hillerås , Hälsovetenskapliga Institutionen, Röda Korsets Högskola, Huddinge, Institutionen för...
Halvtidskontroller
Sektionen för neurogeriatrik
13:00 till 16:00

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Denna workshop fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar litteraturöversiktens funktion och struktur...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

08 mar 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 3: Laboratoriesäkerhet

Karolina, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter. Innehåll: Grundläggande genomgång av lagstiftning, rutiner, riktlinjer och verktyg samt riskbedömning, tillstånd, anmälan...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Ingrid Skelton Kockum

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Ingrid Skelton Kockum The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 15:00

Webinar: Writing an Introduction

Online
Annan
This workshop will focus on the function and structure of the introduction, on how to synthesise sources, prepare the reader for the aim, and create cohesion throughout the text. We will discuss and analyse sample introductions, and you will have the opportunity to work on your own text. The...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

08 mar 2018 - 09 mar 2018

08:45 till 17:00

Frontiers in Cancer Research and Therapy 2018

Nobel Forum, Nobels väg 1
Campus Solna
Thursday, 8 March 8.30 Registration, coffee 8.45-9.00 Welcome Lars Holmgren, Acting Head of Department of Oncology-Pathology SESSION 1: Cancer Microbiome Chairs : Charlotte Rolny + TBD 9.00-9.30 Fiona Powrie, The Kennedy Institute of Rheumatology Title : Inflammation driven cancer: Host and...
Konferenser och symposier

09 mar 2018

00:00

Disputation: Milena Schönke

Hillarpsalen, Retzius väg 8
Campus Solna
Regulation of whole-body glucose and lipid metabolism by skeletal muscle Opponent Professor Antonio Vidal-Puig, University of Cambridge Betygsnämnd Dr Jurga Laurencikiene, Karolinska Institutet Professor Elisabet Stener-Victorin, Karolinska Institutet Professor Jan Nedergaard, Stockholms Universitet
Disputationer
09:00

Disputation Shuyang Yao

Farmakologen, Nanna Svartz väg 2
Campus Solna
Titel : Genetic and environmental influences on eating disorders, co-occurring disorders, and potential adverse outcomes - Genetically informative studies using data from Swedish national registers Opponent : Professor Ilona Koupil, SU Betygskommitté : Professor Eva Billstedt, GU, Professor Öyvind...
Disputationer

12 mar 2018

14:00

Seminarium Fredrik Svenaeus

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik
14:00 till 16:00

Fredrik Svenaeus, Södertörn University College: “Phenomenological Bioethics”

CHE, Tomtebodavägen 18 A, 3 tr, Solna
Campus Solna
Seminarium i Medicinsk humaniora, våren 2018 Ett samarbete mellan Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE) och Medicinens historia och kulturarv (MHK). Alla är välkomna! Niklas Juth (niklas.juth@ki.se), CHE and Eva Åhrén (eva.ahren@ki.se), MHK
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik
17:30 till 19:00

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

Gastrocentrum, Kirurgsektionen, Helikopterhuset, plan 3, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion! Professor Annika...
Föreläsningar och seminarier
17:30 till 19:00

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

Gastrocentrum, Kirurgsektionen, Helikopterhuset, plan 3, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion! Professor Annika...
Föreläsningar och seminarier

13 mar 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Marie, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Syftet är öka kunskaperna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med såväl förebyggande som åtgärdande insatser. Innehåll: Organisatorisk och social arbetsmiljö och stödjande processer och åtgärder som idag finns att tillgå vid Karolinska...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
15:00 till 17:00

Föreläsning med Professor Lisa Feldman Barrett

Jacob Berzelius, Berzelus väg 3, Solna
Campus Solna
Stockholm Psychiatry Lectures inbjuder till föreläsning med Professor Lisa Feldman Barrett Northwestern University and Massachusetts General Hospital, USA: "Emotion inside out: From cartoon neuroscience to predictive brain" Datum och tid: 13 mars 2018, kl. 15.00-17.00 Plats: Lokal Jacob Berzelius (...
Föreläsningar och seminarier

14 mar 2018

13:00 till 16:00

Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

15 mar 2018 - 15 okt 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

John, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning/chefens roll och ansvar, kartläggning av...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

15 mar 2018

10:00

Öppna seminarier vid NVS: Between austerity and ageism

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
International Forum with Martin Hyde, Associate Professor, Centre for Innovative Ageing, Swansea University Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Anna Färnert

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Anna Färnert The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
16:30

Karolinska Research Lectures: Luke A.J. O’Neill

Nobel Forum, Nobels väg 1
Campus Solna
Karolinska Research Lectures i Nobel Forum: Luke A.J. O’Neill. School of Biochemistry and Immunology, Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, Ireland. Titel: Frontiers in inflammation research: from NLRP3 to metabolic reprogramming tcd.ie/Biochemistry/research/l_o_neill.php
Föreläsningar och seminarier

Pages

E.g., 2018-01-19
E.g., 2018-01-19

Måndag 19 Februari

Tisdag 20 Februari

Onsdag 21 Februari

Torsdag 22 Februari

Fredag 23 Februari

Måndag 26 Februari

Tisdag 27 Februari

Torsdag 1 Mars

Tisdag 6 Mars

Onsdag 7 Mars

Torsdag 8 Mars

Fredag 9 Mars

Måndag 12 Mars

Tisdag 13 Mars

Onsdag 14 Mars

Torsdag 15 Mars

Pages