Kurskatalog och lediga kursplatser - forskarutbildningskurser

This page in English

Red apple on booksKarolinska Institutet erbjuder varje termin ett stort antal kurser på forskarnivå. 

Kurserna arrangeras som fristående kurser, inom ett forskarutbildningsprogram eller inom en forskarskola.

De fristående kurserna och de inom forskarutbildningsprogrammen publiceras i kurskatalogen. Därefter annonseras lediga kursplatser på webben. 

Kurskatalogen

Kurskatalogen publiceras omkring den 15 april resp. den 15 oktober och är öppen för ansökan under en månad. Ansökan sker direkt i katalogen. Se även vidare information om ytterligare kurser i försöksdjursvetenskap, än de som annonseras i kurskatalogen.

Kurskatalogen VT18 är öppen för ansökan under perioden 16 oktober - 15 november, 2017.

KI:s kurser är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor samt post docs vid KI. I mån av plats kan även andra sökande antas.

Lediga kursplatser

Se den engelskspråkiga sidan för lista över kurser med lediga platser som löpande uppdateras med forskarutbildningskurser som har platser kvar inför kursstart. Lediga platser fylls i första hand med doktorander eller KI post docs, i enlighet med urvalskriterierna för kurser på forskarnivå.

Behörighet och urval

De generella urvalskriterierna för antagning till forskarutbildningskurser vid KI.

Länkar

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

DoktorandForskarutbildningKurs