Nya professorer

This page in English

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan den 1 juli 2016.

Professorer

Harri Alenius har anställts som professor i molekylär toxikologi vid Institutet för miljömedicin från den 1 augusti 2016.

Lennart Blomqvist har anställts som professor i medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från den 1 april 2016. 

Magnus Bäck har anställts som professor i kardiologi vid institutionen för medicin, Solna från den 1 december 2016.

Anca Catrina har anställts som professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Solna från den 1 februari 2017.

Angel Cedazo-Minguez har anställts som professor i molekylär neurogeriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från den 15 januari 2017. 

Emily Holmes har kallats att från den 1 augusti 2016 vara professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Helle Kieler har anställts som professor i farmakoepidemiologi vid institutionen för medicin, Solna och institutionen för laboratoriemedicin från den 1 december 2016. 

Ingrid Kockum har anställts som professor i genetisk epidemiologi med inriktning mot multipel skleros vid institutionen för klinisk neurovetenskap från den 1 juli 2016. 

Stephen Mielke har anställts som professor i hematologi och cellterapi vid institutionen för laboratoriemedicin och vid institutionen för medicin, Huddinge från den 1 januari 2017. 

Martin Neovius har anställts som professor i klinisk epidemiologi vid institutionen för medicin, Solna från den 1 mars 2017.

Magnus Nilsson har anställts som professor i kirurgi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från den 1 juli 2017

Tomas Nyström har anställts som professor i medicin med inriktning mot diabetologi vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset från den 1 mars 2017.

Rickard Rosenquist Brandell har anställts som professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från den 14 april 2017.

Gunnar Schulte har anställts som professor i receptorfarmakologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi från den 1 februari 2017. 

Jan Zedenius har anställts som professor i kirurgi med särskild inriktning mot endokrin kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från den 1 september 2017.

Johan Ärnlöv har anställts som professor i allmänmedicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från den 1 mars 2017. 

Adjungerade professorer

Olof Akre har anställts som adjungerad professor i urologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från den 1 oktober 2016.

Ingrid Dahlman har anställts som adjungerad professor i diabetesforskning vid institutionen för medicin, Huddinge från den 1 februari 2017. 

Robert Hahn har anställts som adjungerad professor i anestesi och intensivvård vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus från den 1 juli 2017.

Clara Hellner Gumpert har anställts som adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap från den 1 oktober 2016. 

Maria Kugelberg har anställts som adjungerad professor i oftalmologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från den 1 januari 2017.

Peter Lindgren har anställts som adjungerad professor i hälsoekonomi vid institutionen för lärande, informatik, management och etik från den 1 maj 2017. 

Ole Mogensen har anställts som adjungerad professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik och vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från den 1 september 2016. 

Liselotte Schäfer Elinder har anställts som adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid institutionen för folkhälsovetenskap från den 1 april 2017. 

Leif Stenke har anställts som adjungerad professor i internmedicin och hematologi vid institutionen för medicin, Solna från den 1 september 2016.

Anders Svenningsson har anställts som adjungerad professor i neurologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus från den 1 maj 2017. 

Elisabet Svenungsson har anställts som adjungerad professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Solna från den 1 september 2016.

Gästprofessorer

Ingrid Agartz har anställts som gästprofessor i psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap från den 1 oktober 2016.

Mauro D’Amato har anställts som gästprofessor i gastrointestinal genetik vid institutionen för medicin, Solna från den 1 januari 2017. 

Miguel Hernán har anställts som gästprofessor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin från den 1 juli 2017. 

Reinhilde Jacobs har anställts som gästprofessor i oral radiologi vid institutionen för odontologi från den 1 november 2016.

Kirsi Jahnukainen har anställts som gästprofessor i pediatrisk onkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från den 1 september 2016.

Eija Kalso har anställts som gästprofessor i klinisk smärtforskning vid institutionen för fysiologi och farmakologi från den 1 november 2016.

Seishi Ogawa har anställts som gästprofessor i molekylär hematologi vid institutionen för medicin, Huddinge från den 31 juli 2017.

Brian D'Onofrio har anställts som gästprofessor i epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik från den 1 november 2016.

Inga Dóra Sigfúsdóttír har anställts som gästprofessor i folkhälsovetenskap vid institutionen för folkhälsovetenskap från den 1 januari 2017.

Oliver Soehnlein har anställts som gästprofessor i fysiologisk inflammationsforskning vid institutionen för fysiologi och farmakologi från den 1 februari 2017. 

Professor