Adjungerade professorer och gästprofessorer

This page in English

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

Adjungerade professorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

Sven Almer Gastroenterologi och hepatologi
Tommy B. Andersson Läkemedelsmetabolism
Sven Andréasson Socialmedicin
Rimma Axelsson Nuklearmedicin
Aniko Bartfai Neuropsykologi 
Henrik Bauer Ortopedisk onkologi
Olof Beck Analytisk toxikologi och farmakologi
Maria Teresa Bejarano Infektionsbiologi
Tom Bellander Miljömedicinsk epidemiologi
Annika Bergquist Gastroenterologi och hepatologi
Mats Blennow Perinatal hjärnforskning
Frieder Braunschweig Kardiologi
Anca Catrina Reumatologi
Barbro Dahlén Lungmedicin och allergologi
Ulf Diczfalusy Steroidbiokemi
Solvig Ekblad Mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning
Ann-Christin Eliasson Pediatrisk vetenskap med inriktning mot habilitering
Carl-Gustaf Elinder Njurmedicin
Lennart Emtestam Dermatologi och venereologi
Mats Eriksson Invärtesmedicin
Yigael Finkel Pediatrik
Yvonne Forsell Epidemiologi
Mikael Forsman Ergonomi
Kerstin S. Fugl-Meyer Socialt arbete
Maria Rosaria Galanti Folkhälsoepidemiologi
Britt Gustafsson Pediatrik
Niklas Hammar Epidemiologi
Margareta Hammarström Obstetrik och gynekologi
Johan Hansson Onkologi
Per Hansson Klinisk smärtforskning
Anders Helander Beroendeforskning
Stellan Hertegård Foniatri
Lena Hjelte Pediatrik
Torbjörn Holm Kirurgi
Mats Holmström Öron-, näs- och halssjukdomar
Malou Hultcrantz Klinisk och experimentell otokirurgi
Eva Hurt-Camejo Biokemisk kardiovaskulär forskning
Torbjörn Ivert Kirurgi
Jan Jakobsson Anestesiologi
Mats Jensen-Urstad Kardiologi
Thomas Kahan Internmedicin
Ralph Knöll Genetisk kardiologi
Marianne Kristiansson Rättspsykiatri
Anders Kvanta Oftalmologi
Tie-Qiang Li Magnetkamerans fysik
Greger Lindberg Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Cecilia Linde Kardiologi
Nils Lindefors Psykiatri
Bengt Lindholm Njursjukdomar
Per Ljungman Hematologi
Joachim Lundahl Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Nina Lundberg E-hälsa inom bild- och funktionsmedicin
Robert Löfberg Medicinsk gastroenterologi
Johan Lökk Geriatrik
Cecilia Magnusson Folkhälsoepidemiologi
Klas Malmberg Kardiologi
Claes-Roland Martling Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot intensivvårdsnefrologi
Jonas Mattsson Cellterapi
Ali Mirazimi Klinisk virologi
Eva Munck-Wikland Öron-, näs- och halssjukdomar
Magnus Nord Experimentell lungmedicin
Ann Nordgren Klinisk genetik
Lennart Nordström Obstetrik
Claes Norring Klinisk psykologi
Anders Oldner Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi
Christer Rolf Idrottsmedicin
Måns Rosén Medicinsk metod-utvärdering
Kerstin Sandelin Kirurgi
Sven-Erik Sonesson Barnkardiologi
Pär Stjärne Öron-näsa-halssjukdomar
Leif Svensson Kardiologi
Elisabeth Syk Lundberg Klinisk genetik
Anders Thorell Kirurgi
Annika Tibell Medicinsk etik
Håkan Wallén Kardiologi
Tomas Wester Barnkirurgi
Marie Wickman Chantereau Plastikkirurgi
Anders Wimo Geriatrisk allmänmedicin
Jacek Winiarski Pediatrik
Per Wretenberg Ortopedi
Charlotta Zetterström Oftalmologi

Gästprofessorer

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lauri Aaltonen Cancergenetik
Marta Alarcón Riquelme Medicinsk inflammationsforskning med inriktning mot kroniska inflammationssjukdomars genetik 
Stefano Cianfarani Barnendokrinologi
Patrick Cramer Struktur- och systembiologi
Lars Fugger Neuroimmunologi
Mika Gissler Allmänmedicin
Ann-Charlotte Granholm Neurovetenskap
Tomas Hemmingsson Sociologisk alkohol- och drogforskning
Eystein Sverre Husebye Endokrinologi
Matti Hämäläinen Magnetencephalografisk metodutveckling
Veikko Jousmäki Magnetencephalografisk metodutveckling
Anu Kantele Infektionsmedicin, särskilt resemedicin
Terumi Kohwi-Shigematsu Cancerepigenetik
Ilona Koupil Socialepidemiologi med inriktning mot barn och ungdomar
Henrik Larsson Epidemiologi
Matti Lehtinen Epidemiologi
Lars Lindqvist Infektionssjukdomar
Hans Morten Lossius Prehospital akutsjukvård
Johan Lundin Medicinsk teknologi
Niklas Långström Psykiatrisk epidemiologi
Karl-Johan Malmberg Cellulär immunterapi
Outi Mäkitie Barnendokrinologi
Robert Oostenveld Magnetencephalografisk metodutveckling
Anders Persson Bild- och funktionsmedicin
Thomas Sakmar Molekylärbiologi och biokemi
Timo Sorsa Parodontologi
Lennart Svensson Molekylär virologi
Peter Svensson Klinisk oral fysiologi
Unnur Valdimarsdóttir Epidemiologi
Riitta Veijola Barndiabetologi
Per Wester Klinisk strokeforskning
Cecilia Williams Experimentell onkologi
Biao Xu Folkhälsoepidemiologi
Professor